Regulamin sklepu Cliradex

 1. Sklep internetowy Cliradex.pl jest prowadzony przez podmiot: Inview Medical, Pl. Powstańców Śląskich 17A/222, 53-329 Wrocław, NIP: 899 266 41 43, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej ?Operatorem?.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem Cliradex.pl. Informacje o artykułach, prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa (Art. 71. k.c. Zaproszenie do zawarcia umowy, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.), a w szczególności nie określają istotnych warunków przyszłej umowy kupna-sprzedaży, a stanowią jedynie zaproszenie do jej zawarcia.Wszystkie prezentowane na stronie internetowej Cliradex.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są produktami zastrzeżonymi, logo jako znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Cliradex.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Złożenie zamówienia przez kupującego drogą elektroniczną stanowi ofertę kupna towaru dopiero od momentu gdy zostanie przyjęte do realizacji przez operatora, o czym powiadomi kupującego drogą elektroniczną. Operator sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji (odrzucenia) zamówienia.
 4. Za moment złożenia zamówienia uznaje się zaksięgowanie wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.
 5. Sklep jest dostępny w sieci Internet przez całą dobę, składanie zamówień nie jest ograniczone czasowo. Zamówienia składane po godzinie 13:30 są traktowane jako złożone dnia następnego. Wszystkie zamówienia zostaną potwierdzone lub odrzucone przez Operatora w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Maksymalny czas realizacji potwierdzonego zamówienia, liczony od momentu złożenia zamówienia do momentu dostarczenia paczki do przewoźnika wynosi 48 godzin. W przypadku wydłużenia się terminu kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.
 7. Wszystkie ceny w sklepie Cliradex.pl są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do każdej transakcji Operator wystawia fakturę VAT. Dane do faktury należy podać na etapie składania zamówienia.
 8. Warunkiem koniecznym przyjęcia zamówienia przez Operatora jest podanie danych do wysyłki oraz danych kontaktowych przez poprawne wypełnienie formularza.
 9. Jeżeli którykolwiek produkt wybrany w zamówieniu jest niedostępny klient zostanie o tym poinformowany oraz otrzyma informację o przybliżonym czasie realizacji zamówienia.
 10. W związku ze stale wahającym się kursem dolara amerykańskiego, oraz możliwymi pomyłkami cenowymi z opóźnieniem, Operator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zamówionego towaru. W takiej sytuacji Operator zaproponuje właściwą cenę lub alternatywny produkt. Jeśli klient nie wyrazi na to zgody, zamówienie zostanie anulowane.
 11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Operator zobowiązuje się do całkowitej ochrony danych. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Dane przechowywane są, na podstawie odrębnej umowy na serwerach firmy hostingowej Krakowskie e-Centrum Informatyczne Jump s.j. z siedzibą: ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków.
 12. Dokonując zakupu, Kupujący upoważnia Operatora do zawarcia w jego imieniu umowy z kurierem (do 10 kg 15 zł) na wykonanie usługi kurierskiej, dostarczenia paczki z kupionym towarem. Koszt wysyłki ponosi kupujący. Koszty wysyłki są podane w podsumowaniu zlecenia.
 13. Odbiór osobisty towaru jest możliwy pod adresem firmy.
 14. Reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT). Kupujący odsyła towar na własny koszt. Odesłanie towaru do klienta odbywa się na koszt sklepu. Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni, od daty doręczenia reklamowanego towaru o sposobie rozpatrzeniu reklamacji.
 15. Każdemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego korzystającemu ze sklepu internetowego Cliradex.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej, drogą elektroniczną umowy kupna towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, który biegnie od dnia dostarczenia towaru lub zawarcia umowy świadczenia usługi. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym w oryginalnym nienaruszonym i niezniszczonym opakowaniu, nie może posiadać śladów użytkowania. Zwrot towaru następuje na koszt kupującego.
 16. Regulamin jest dostępny na stronie sklepu www.Cliradex.pl
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-09-2016 roku.